Regulaminy

UCHWAŁA NR XLI/216/2021 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Międzylesie
 

więcej

UCHWAŁA NR XXI/101/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 6 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzylesie

więcej

UCHWAŁA NR XX/95/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzylesie
 

więcej

UCHWAŁA NR XXIV/125/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzylesie
 

więcej

UCHWAŁA NR XXVII/143/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzylesie

więcej

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MIĘDZYLESIE

 
 

więcej

REGULAMIN ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH TZW. WYSTAWEK W GMINIE MIĘDZYLESIE

 
 

więcej