Witamy na stronie

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Międzylesiu

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Międzylesiu powstał na podstawie Uchwały Rady Miejskiej NR XXV/135/2013 z dnia 29.01.2013, poprzez wyodrębnienie i przekształcenie Działu Gospodarki Komunalnej zakładu budżetowego - ZGKIM. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 433 000 zł został wniesiony aportem.

Właścicielem Spółki w 100% jest Gmina Międzylesie. Zarząd Spółki jest jednoosobowy od dnia 01.02.2013, funkcję Prezesa Zarządu pełni Krzysztof Kowalski, prokurentem, po udzieleniu prokury jest Pan Andrzej Szczepański.

Siedziba Spółki mieści się na terenie bazy ZGKIM plac Wolności 16. Spółka od 1 kwietnia 2013 zatrudniała 13 osób na umowę o pracę, w roku 2014 zatrudnienie wzrosło i wynosi 14 osób.

Podstawowym profilem działalności Spółki jest:

zbieranie transport odpadów innych niż niebezpieczne

prowadzenie PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów)

usługi letniego i zimowego utrzymania ulic i placów

zarządzanie zamkniętym wysypiskiem odpadów w Międzylesiu

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Międzylesiu, 57-530, ul. Plac Wolności 16,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej Umowy,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.